Με την επίσκεψη στον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση Cookies από την ιστοσελίδα μας, με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που σας παρέχουμε. Περισσότερα...

Εγγύηση Προϊόντων

Η εταιρεία μας, Comfy Furniture (Χασομέρης Σπυρίδων Ο.Ε) παρέχει για τα σαλόνια και τους καναπέδες εγγύηση 10 ετών για το σκελετό (θραύση) και 2-7ετών για τα αφρώδη μέρη (αναλογα με την κατηγορια που θα επιλεξετε). Η εταιρεία μας εγγυάται να ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ορθή αντικατάσταση ή επισκευή εντός εγγύησης.

  • ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τον αρχικό αγοραστή.Είναι απαραίτητη η κατοχή και προσκόμιση της απόδειξης ή του τιμολογίου αγοράς με εμφανή την ημερομηνία και την τιμή αγοράς του προϊόντος, προκειμένου να παρασχεθούν οι υπηρεσίες που ορίζονται από αυτή την εγγύηση.

Περιπτώσεις κάλυψης ή μη της εγγύησης

 

Όσον αφορά τις περιπτώσεις κάλυψης της εγγύησης του προϊόντος, ισχύουν τα κάτωθι:

Εάν το ελάττωμα του καναπέ εξακριβωθεί ότι οφείλεται σε κατασκευαστικό λάθος και είναι εντός της περιόδου ισχύος της εγγύησης, το κόστος της επισκευής ή αντι- κατάστασης, των ανταλλακτικών επιβαρύνουν την εταιρεία μας.

Εάν διαπιστωθεί ότι το πρόβλημα οφείλεται σε κακή χρήση του προϊόντος και το προϊόν σας είναι εντός

εγγύησης, τότε το κόστος της επισκευής του (ανταλλα-

κτικά, εργατικά, μεταφορικά κλπ) επιβαρύνει αποκλει- στικά τον παραλήπτη.

Για προϊόντα που βρίσκονται εκτός του χρόνου της εγγύησης του προϊόντος, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας θα σας προτείνουν λύσεις επιδιόρθωσής του, αλλά το συνολικό κόστος της επισκευής επιβαρύνει τον πελάτη.

 

 

  • ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΑΣ

 

Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού με όξινο ή μη βασικό PH. Αποφεύγεται να χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για τον καθαρισμό τον επίπλων σας. Φροντίζετε να καθαρίζετε άμεσα τους λεκέδες που οφείλονται σε παγωμένα ή καυτά υγρά. Για επίμονους λεκέδες χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα, εμποτισμένο με καθαρό χλιαρό νερό και σκουπίστε την επιφάνεια προσεκτικά. Φροντίζετε πάντοτε να μην παραμένουν υπολείμματα νερού στις επιφάνειες

 

 

  • ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

 

Η εγγύηση δεν καλύπτει καταστροφή ή βλάβη ή φθορά των επίπλων, που οφείλονται σε κακή ή μη ενδεδειγμένη χρήση (π.χ.βίαιη ρίψη,σύρσιμο, χτύπημα, γδάρσιμο με εργαλεία ή άλλα αντικείμενα), καθως επίσης και σε φυσικές καταστροφές ή αναπόφευκτα εξωτερικά γεγονότα. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες των επίπλων που οφείλονται σε μη κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος, όπως π.χ. υγρασία, έκθεση σε υπερβολική ζέστη, ισχυρό κρύο ή έντονο φως, μακροχρόνια συσσώρευση σκόνης κ.λπ. Έπιπλα που δεν φροντίζονται επιμελώς και κατά συνέπεια παρουσιάζουν εμφανή ελαττώματα, εξαιρούνται της εγγύησης, όπως π.χ. σχίσιμο, κάψιμο, χρήση ακατάλληλων καθαριστικών κ.λπ. Υποχώρηση επιφάνειας-σπάσιμο από βάρος μεγαλύτερου του επιτρεπτού δεν καλύπτεται από την εγγύηση.Βλάβες των επίπλων που οφείλονται σε χρήση μη κατάλληλων εξαρτημάτων ή μη αυθεντικών ανταλλακτικών ή σε επέμβαση μη εξουσιοδοτημένου ατόμου, εξαιρούνται της παρούσας εγγύησης.